Huisbezoek

Er wordt bewust gekozen om uw hond ook te observeren en te ontmoeten in zijn eigen leefomgeving. Hierdoor ontstaat de kans om de hond beter te leren kennen in zijn eigen wereld. Dit kan via een huisbezoek-consult. Ook andere gezinsleden (mens en dier) kunnen op deze manier worden betrokken.

Gedurende dit bezoek bespreken we uw ‘probleem’ en bevindingen en bespreken we onze waarnemingen. Op deze manier wordt er informatie verzameld waar ik later onze aanpak op zal baseren en waardoor we gaan begrijpen wat onderliggende oorzaken van het doen en laten van uw hond kunnen zijn.

We zullen uw vragen en wensen bespreken en gaan koppelen aan de natuurlijke behoeften en de mogelijkheden van uw hond. Hierover zal u achteraf (per mail) ook een verslag ontvangen.

Het doel van dit huisbezoek is om helder in kaart te brengen wat het vraagstuk is en daarmee aan het werk te kunnen gaan.

Vervolgconsult

Na dit eerste huisbezoek-consult heb je handvatten gekregen om zelf stappen te kunnen gaan maken. Ook kan er gekozen worden voor verdere ondersteuning onder mijn begeleiding.

In sommige situaties is het namelijk zeer zeker aan te raden om verder te werken onder begeleiding. Dit hangt uiteraard ook af van de probleemstelling en/of van uw kennis en vaardigheden in het samenleven met honden.

Het vervolgtraject zullen we tijdens het huisbezoek samen verder bespreken.